Wat is het nut van een VCA certificaat?

Een opdrachtgever die bouwwerkzaamheden laat verrichten, gaat ervan uit dat de aannemer voldoende expertise in huis heeft. Niet alleen rondom de uitvoering van het bouwproject maar ook wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. Om te garanderen dat het bedrijf aan wie het project wordt uitbesteed voldoende kennis aan de dag legt, bestaan er in Nederland VCA certificaten. Maar wat houdt VCA certificering precies in en welke verschillende certificaten zijn er?

VCA certificaat

Het VCA certificaat dient de veiligheid op de werkplek te waarborgen en zorgt voor bewustwording van de gevaren en hoe men met die gevaren moet omgaan. Bovendien geeft een VCA certificaat aan dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. De certificering geldt voor een vaste periode zodat de klant de garantie heeft dat het bedrijf steeds op de hoogte is van relevante en actuele regelgeving omtrent veiligheid.

Verschillende soorten VCA certificering

Van een bouwmedewerker wordt doorgaans andere expertise verwacht dan van iemand die verantwoordelijk is voor onderhoud. Zij moeten dan ook ieder een ander VCA examen afleggen en ze dienen elk over een ander certificaat te beschikken. De verschillen in benodigde expertise maakt dat er drie soorten VCA certificering bestaan:

VCA certificaat Basisveiligheid

Een VCA Basisveiligheid is vooral bedoeld voor operationele medewerkers zoals technische werkers of onderhoudsmedewerkers. De benaming van dit basiscertificaat geeft aan dat de gecertificeerde persoon met succes een VCA cursus heeft doorlopen en gedegen basiskennis heeft op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA VOL
De VCA VOL is een vervolgstap op de VCA B en behandelt naast de basiskennis ook organisatorische zaken waaronder veiligheidsprocedures en beheersmaatregelen. Een specifiek kennisterrein wat aan bod komt is bijvoorbeeld het werken met asbest. Deze uitgebreide VCA cursus is voornamelijk bedoeld voor projectleiders en zzp’ers die in ruime mate verantwoordelijk zijn op het gebied van veiligheid.

VCU VIL

Bij een VCU VIL cursus gaat men nog een stap verder. Hierbij draait het om een certificaat voor intercedenten en leidinggevenden. Ook hier komt de materie van VCA VOL aan bod, maar er wordt specifieke kennis toegevoegd die vooral van belang is voor medewerkers in de uitzendbranche.