Camera’s binnen je bedrijf via de camerabeveiliging van yesss.nl? Houd met deze dingen rekening

Cameratoezicht of camera beveiliging op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen van het bedrijf. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is ook groot. Daarom  mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, want het mag niet zomaar. Want werkgevers moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Ook mag een camera geen geluidsopnamen maken. Want dat is namelijk voor het doel vaak niet nodig. Op de website van https://www.yesss.nl/ kan je meer informatie vinden over het laten plaatsen van camera’s binnen je bedrijf.

Waar moet het bedrijf aan voldoen?

Allereerst moet de werkgever een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Denk hier bijvoorbeeld aan diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen. Dus moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Dus er moet echt een doel zijn, voordat het pas geplaatst mag en kan worden. Fraudebestrijding is hier ook een voorbeeld van. Deze kan je namelijk niet op een andere manier bereiken. Is er toch geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy, dan ben je als werkgever wel verplicht om daar eerst naar te kijken. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet dus een onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen. 

Privacytoets en DPIA

Ook moet de werkgever eerst een privacytoets afnemen. Dit betekent dat de werkgever de belangen en de rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belangen. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad, ook wel de OR genoemd, bespreken. De OR moet vooraf ingestemd hebben met de camera’s voordat de werkgever kan starten met het cameratoezicht. 

Zet de werkgever een grootschalig en/of systematisch cameratoezicht in om diefstal en fraude door werknemers te bestrijden. Dan moet de werkgever een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld dat de werkgever structureel of gedurende een langere periode cameratoezicht inzet voor dit doel. Wil je als werkgever een verborgen camera inzetten? Dan moet de werkgever altijd een DPIA hiervoor uitvoeren. Ook als het cameratoezicht incidenteel is. 

Rechten werknemers en bezoekers

Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemers en de bezoekers weten dat er een camera hangt en voor welk doel deze er ook hangt. Dit doe je door bijvoorbeeld bordjes op te hangen. Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacyrechten aan betrokkenen, namelijk het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking van de verwerking, maar ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.